BIC BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Oddział w Jeleniej Górze ul.Grodzka 12, Jelenia Góra


Název:
Země:
IBAN:
BIC:
Město:
PSČ:
Hledat také pro pobočky banky


BIC / SWIFT:PPABPLPKXXX   Polsko
Název banky:BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Oddział w Jeleniej Górze ul.Grodzka 12

Země:Polsko

Ulice:Plac Księdza Kardynała Stefana Wyszyński
PSČ:58-500
Město:Jelenia Góra

Telefonní číslo:+48 22 347 77 66
Fax:+48 75 647 11 01

Pobočka:Ano

BIC BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Oddział w Jeleniej Górze ul.Grodzka 12, Jelenia Góra (Polsko) (kód SWIFT)

Kód BIC pro banku BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Oddział w Jeleniej Górze ul.Grodzka 12 ve městě Jelenia Góra je PPABPLPKXXX. Zkratka BIC znamená 'identifikační kód společnosti' (dříve 'identifikační kód banky'). Je to mezinárodně standardizovaný kód pro identifikaci poboček během platebních převodů. Používají jej úvěrové instituce, brokeři a podobné společnosti po celém světě. Jedinečně identifikuje každého partnera, který se přímo nebo nepřímo účastní platebních převodů. V platebních převodech se kód BIC / SWIFT BIC používá v kombinaci s kódem IBAN (=mezinárodní číslo bankovního účtu). Kód BIC identifikuje banku a kód IBAN identifikuje příslušný účet v dané bance.

Kód IBAN se skládá z následujících částí:

  1. Kód země o velikosti dvou znaků.
  2. Kontrolní číslo o velikosti dvou číslic. To je číslo mezi 02 a 98. Pomocí tohoto kontrolního čísla lze vždy rozpoznat jeden nesprávný znak, téměř vždy rozpoznat jednotlivě přehozené číslice, a dokonce i s několika vážnými chybami je míra rozpoznání stále vysoká.
  3. Řetězec znaků, který identifikuje vlastní účet. Tento řetězec je ve většině zemí čistě číselný. Toto je známé také jako BBAN (= základní číslo bankovního účtu). Ve většině zemí je toto kód banky a číslo účtu.

Pro číslo fiktivního účtu 111107461 a kód banky 17501266 by byl výsledný kód IBAN podobný následujícímu: PL99 1750 1266 1111 0746 1. Kód IBAN se obvykle kvůli čitelnosti rozděluje do bloků po čtyřech znacích. Kód IBAN může mít až 34 znaků, ale ve většině zemí je kratší.

Jak můžete vidět, vlastní kód IBAN již obsahuje kód, který jedinečně identifikuje dotazovanou banku. Například: Pro banku BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Oddział w Jeleniej Górze ul.Grodzka 12 je to 17501266. Z tohoto důvodu není kód BIC (v našem příkladě PPABPLPKXXX) vyžadován pro převody v Evropě. V tomto případě stačí pouze kód IBAN. Další podrobnosti kódu BIC nebo SWIFT jsou vyžadovány pouze pro převody, ve kterých jedna z bank zapojených do transakcí má vedení mimo Evropu a která běží na systému SWIFT.

Kód BIC obsahuje také kód země. Na rozdíl od kódu IBAN nestojí na začátku kódu BIC, ale je na pozicích 5 a 6. Například: Pro kód BIC PPABPLPKXXX je to PL. Kód země v kódu IBAN se v některých případech může lišit od kódu země přidruženého ke kódu BIC, protože se používají rozdílné standardy.

Kód BIC má 8 nebo 11 znaků a neobsahuje své vlastní kontrolní číslo. Kód BIC lze na rozdíl od kódu IBAN zkontrolovat pouze pomocí jeho délky nebo toho, zda je obsažen v adresáři BIC, který je pravidelně aktualizovaný v systému SWIFT. V případě kódu IBAN je ovšem možné pomocí matematického postupu a kontrolního čísla v kódu zkontrolovat, zda je kód formálně správný. Mohou existovat pouze formálně správné kódy IBAN. To, zda zadaný kód IBAN skutečně existuje, může ovšem zodpovědět pouze přidružená banka. Padělané nebo již neexistující kódy IBAN nelze rozpoznat pomocí kontrolního čísla.

Její pobočky jsou banka BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Oddział w Jeleniej Górze ul.Grodzka 12 ve městě Jelenia Góra. Město Jelenia Góra je ovšem v zemi Polsko. Banku BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Oddział w Jeleniej Górze ul.Grodzka 12 lze kontaktovat na telefonním čísle 22 347 77 66.


Nemůže zaručit správnost informací.

Datum dat: 03/2023