BIC BNP Paribas Securities Services Spółka Komandytowo - Akcyjna Oddział w Polsce, Oddział w Warszawie, Warszawa


Název:
BIC:
Město:
PSČ:
Země:
Hledat také pro pobočky banky


BIC / SWIFT:PARBPLPXXXX   Polsko
Název banky:BNP Paribas Securities Services Spółka Komandytowo - Akcyjna Oddział w Polsce, Oddział w Warszawie

Země:Polsko

Ulice:ul. Wronia 31
PSČ:00-846
Město:Warszawa

Telefonní číslo:+48 22 386 11 00
Fax:+48 22 386 11 01

Pobočka:Ano

BIC BNP Paribas Securities Services Spółka Komandytowo - Akcyjna Oddział w Polsce, Oddział w Warszawie, Warszawa (Polsko) (kód SWIFT)

Kód BIC pro banku BNP Paribas Securities Services Spółka Komandytowo - Akcyjna Oddział w Polsce, Oddział w Warszawie ve městě Warszawa je PARBPLPXXXX. Zkratka BIC znamená 'identifikační kód společnosti' (dříve 'identifikační kód banky'). Je to mezinárodně standardizovaný kód pro identifikaci poboček během platebních převodů. Používají jej úvěrové instituce, brokeři a podobné společnosti po celém světě. Jedinečně identifikuje každého partnera, který se přímo nebo nepřímo účastní platebních převodů. V platebních převodech se kód BIC / SWIFT BIC používá v kombinaci s kódem IBAN (=mezinárodní číslo bankovního účtu). Kód BIC identifikuje banku a kód IBAN identifikuje příslušný účet v dané bance.

Kód IBAN se skládá z následujících částí:

  1. Kód země o velikosti dvou znaků.
  2. Kontrolní číslo o velikosti dvou číslic. To je číslo mezi 02 a 98. Pomocí tohoto kontrolního čísla lze vždy rozpoznat jeden nesprávný znak, téměř vždy rozpoznat jednotlivě přehozené číslice, a dokonce i s několika vážnými chybami je míra rozpoznání stále vysoká.
  3. Řetězec znaků, který identifikuje vlastní účet. Tento řetězec je ve většině zemí čistě číselný. Toto je známé také jako BBAN (= základní číslo bankovního účtu). Ve většině zemí je toto kód banky a číslo účtu.

Pro číslo fiktivního účtu 938266100 a kód banky 24300007 by byl výsledný kód IBAN podobný následujícímu: PL99 2430 0007 9382 6610 0. Kód IBAN se obvykle kvůli čitelnosti rozděluje do bloků po čtyřech znacích. Kód IBAN může mít až 34 znaků, ale ve většině zemí je kratší.

Jak můžete vidět, vlastní kód IBAN již obsahuje kód, který jedinečně identifikuje dotazovanou banku. Například: Pro banku BNP Paribas Securities Services Spółka Komandytowo - Akcyjna Oddział w Polsce, Oddział w Warszawie je to 24300007. Z tohoto důvodu není kód BIC (v našem příkladě PARBPLPXXXX) vyžadován pro převody v Evropě. V tomto případě stačí pouze kód IBAN. Další podrobnosti kódu BIC nebo SWIFT jsou vyžadovány pouze pro převody, ve kterých jedna z bank zapojených do transakcí má vedení mimo Evropu a která běží na systému SWIFT.

Kód BIC obsahuje také kód země. Na rozdíl od kódu IBAN nestojí na začátku kódu BIC, ale je na pozicích 5 a 6. Například: Pro kód BIC PARBPLPXXXX je to PL. Kód země v kódu IBAN se v některých případech může lišit od kódu země přidruženého ke kódu BIC, protože se používají rozdílné standardy.

Kód BIC má 8 nebo 11 znaků a neobsahuje své vlastní kontrolní číslo. Kód BIC lze na rozdíl od kódu IBAN zkontrolovat pouze pomocí jeho délky nebo toho, zda je obsažen v adresáři BIC, který je pravidelně aktualizovaný v systému SWIFT. V případě kódu IBAN je ovšem možné pomocí matematického postupu a kontrolního čísla v kódu zkontrolovat, zda je kód formálně správný. Mohou existovat pouze formálně správné kódy IBAN. To, zda zadaný kód IBAN skutečně existuje, může ovšem zodpovědět pouze přidružená banka. Padělané nebo již neexistující kódy IBAN nelze rozpoznat pomocí kontrolního čísla.

Její pobočky jsou banka BNP Paribas Securities Services Spółka Komandytowo - Akcyjna Oddział w Polsce, Oddział w Warszawie ve městě Warszawa. Město Warszawa je ovšem v zemi Polsko. Banku BNP Paribas Securities Services Spółka Komandytowo - Akcyjna Oddział w Polsce, Oddział w Warszawie lze kontaktovat na telefonním čísle 22 386 11 00.


Nemůže zaručit správnost informací.

Datum dat: 05/2024