BIC Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska


Název:
BIC:
Město:
PSČ:
Země:
Hledat také pro pobočky banky


BIC / SWIFT:BPKOPLPWXXX   Polsko
Název banky:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Białej Podlaskiej

Země:Polsko

Ulice:ul. Brzeska 27
PSČ:21-500
Město:Biała Podlaska

Telefonní číslo:+48 83 343 60 00
Fax:+48 83 343 60 04

Pobočka:Ano

BIC Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska (Polsko) (kód SWIFT)

Kód BIC pro banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Białej Podlaskiej ve městě Biała Podlaska je BPKOPLPWXXX. Zkratka BIC znamená 'identifikační kód společnosti' (dříve 'identifikační kód banky'). Je to mezinárodně standardizovaný kód pro identifikaci poboček během platebních převodů. Používají jej úvěrové instituce, brokeři a podobné společnosti po celém světě. Jedinečně identifikuje každého partnera, který se přímo nebo nepřímo účastní platebních převodů. V platebních převodech se kód BIC / SWIFT BIC používá v kombinaci s kódem IBAN (=mezinárodní číslo bankovního účtu). Kód BIC identifikuje banku a kód IBAN identifikuje příslušný účet v dané bance.

Kód IBAN se skládá z následujících částí:

  1. Kód země o velikosti dvou znaků.
  2. Kontrolní číslo o velikosti dvou číslic. To je číslo mezi 02 a 98. Pomocí tohoto kontrolního čísla lze vždy rozpoznat jeden nesprávný znak, téměř vždy rozpoznat jednotlivě přehozené číslice, a dokonce i s několika vážnými chybami je míra rozpoznání stále vysoká.
  3. Řetězec znaků, který identifikuje vlastní účet. Tento řetězec je ve většině zemí čistě číselný. Toto je známé také jako BBAN (= základní číslo bankovního účtu). Ve většině zemí je toto kód banky a číslo účtu.

Pro číslo fiktivního účtu 753082509 a kód banky 10201260 by byl výsledný kód IBAN podobný následujícímu: PL99 1020 1260 7530 8250 9. Kód IBAN se obvykle kvůli čitelnosti rozděluje do bloků po čtyřech znacích. Kód IBAN může mít až 34 znaků, ale ve většině zemí je kratší.

Jak můžete vidět, vlastní kód IBAN již obsahuje kód, který jedinečně identifikuje dotazovanou banku. Například: Pro banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Białej Podlaskiej je to 10201260. Z tohoto důvodu není kód BIC (v našem příkladě BPKOPLPWXXX) vyžadován pro převody v Evropě. V tomto případě stačí pouze kód IBAN. Další podrobnosti kódu BIC nebo SWIFT jsou vyžadovány pouze pro převody, ve kterých jedna z bank zapojených do transakcí má vedení mimo Evropu a která běží na systému SWIFT.

Kód BIC obsahuje také kód země. Na rozdíl od kódu IBAN nestojí na začátku kódu BIC, ale je na pozicích 5 a 6. Například: Pro kód BIC BPKOPLPWXXX je to PL. Kód země v kódu IBAN se v některých případech může lišit od kódu země přidruženého ke kódu BIC, protože se používají rozdílné standardy.

Kód BIC má 8 nebo 11 znaků a neobsahuje své vlastní kontrolní číslo. Kód BIC lze na rozdíl od kódu IBAN zkontrolovat pouze pomocí jeho délky nebo toho, zda je obsažen v adresáři BIC, který je pravidelně aktualizovaný v systému SWIFT. V případě kódu IBAN je ovšem možné pomocí matematického postupu a kontrolního čísla v kódu zkontrolovat, zda je kód formálně správný. Mohou existovat pouze formálně správné kódy IBAN. To, zda zadaný kód IBAN skutečně existuje, může ovšem zodpovědět pouze přidružená banka. Padělané nebo již neexistující kódy IBAN nelze rozpoznat pomocí kontrolního čísla.

Její pobočky jsou banka Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Białej Podlaskiej ve městě Biała Podlaska. Město Biała Podlaska je ovšem v zemi Polsko. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Białej Podlaskiej lze kontaktovat na telefonním čísle 83 343 60 00.


Nemůže zaručit správnost informací.

Datum dat: 09/2023