BIC Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 14 Oddział w Łodzi, Łódź


Název:
BIC:
Město:
PSČ:
Země:
Hledat také pro pobočky banky


BIC / SWIFT:WBKPPLPPXXX   Polsko
Název banky:Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 14 Oddział w Łodzi

Země:Polsko

Ulice:ul. Bednarska 42
PSČ:93-037
Město:Łódź

Telefonní číslo:+48 42 683 43 35
Fax:+48 42 683 43 13

Pobočka:Ano

BIC Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 14 Oddział w Łodzi, Łódź (Polsko) (kód SWIFT)

Kód BIC pro banku Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 14 Oddział w Łodzi ve městě Łódź je WBKPPLPPXXX. Zkratka BIC znamená 'identifikační kód společnosti' (dříve 'identifikační kód banky'). Je to mezinárodně standardizovaný kód pro identifikaci poboček během platebních převodů. Používají jej úvěrové instituce, brokeři a podobné společnosti po celém světě. Jedinečně identifikuje každého partnera, který se přímo nebo nepřímo účastní platebních převodů. V platebních převodech se kód BIC / SWIFT BIC používá v kombinaci s kódem IBAN (=mezinárodní číslo bankovního účtu). Kód BIC identifikuje banku a kód IBAN identifikuje příslušný účet v dané bance.

Kód IBAN se skládá z následujících částí:

  1. Kód země o velikosti dvou znaků.
  2. Kontrolní číslo o velikosti dvou číslic. To je číslo mezi 02 a 98. Pomocí tohoto kontrolního čísla lze vždy rozpoznat jeden nesprávný znak, téměř vždy rozpoznat jednotlivě přehozené číslice, a dokonce i s několika vážnými chybami je míra rozpoznání stále vysoká.
  3. Řetězec znaků, který identifikuje vlastní účet. Tento řetězec je ve většině zemí čistě číselný. Toto je známé také jako BBAN (= základní číslo bankovního účtu). Ve většině zemí je toto kód banky a číslo účtu.

Pro číslo fiktivního účtu 901234496 a kód banky 15001546 by byl výsledný kód IBAN podobný následujícímu: PL99 1500 1546 9012 3449 6. Kód IBAN se obvykle kvůli čitelnosti rozděluje do bloků po čtyřech znacích. Kód IBAN může mít až 34 znaků, ale ve většině zemí je kratší.

Jak můžete vidět, vlastní kód IBAN již obsahuje kód, který jedinečně identifikuje dotazovanou banku. Například: Pro banku Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 14 Oddział w Łodzi je to 15001546. Z tohoto důvodu není kód BIC (v našem příkladě WBKPPLPPXXX) vyžadován pro převody v Evropě. V tomto případě stačí pouze kód IBAN. Další podrobnosti kódu BIC nebo SWIFT jsou vyžadovány pouze pro převody, ve kterých jedna z bank zapojených do transakcí má vedení mimo Evropu a která běží na systému SWIFT.

Kód BIC obsahuje také kód země. Na rozdíl od kódu IBAN nestojí na začátku kódu BIC, ale je na pozicích 5 a 6. Například: Pro kód BIC WBKPPLPPXXX je to PL. Kód země v kódu IBAN se v některých případech může lišit od kódu země přidruženého ke kódu BIC, protože se používají rozdílné standardy.

Kód BIC má 8 nebo 11 znaků a neobsahuje své vlastní kontrolní číslo. Kód BIC lze na rozdíl od kódu IBAN zkontrolovat pouze pomocí jeho délky nebo toho, zda je obsažen v adresáři BIC, který je pravidelně aktualizovaný v systému SWIFT. V případě kódu IBAN je ovšem možné pomocí matematického postupu a kontrolního čísla v kódu zkontrolovat, zda je kód formálně správný. Mohou existovat pouze formálně správné kódy IBAN. To, zda zadaný kód IBAN skutečně existuje, může ovšem zodpovědět pouze přidružená banka. Padělané nebo již neexistující kódy IBAN nelze rozpoznat pomocí kontrolního čísla.

Její pobočky jsou banka Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 14 Oddział w Łodzi ve městě Łódź. Město Łódź je ovšem v zemi Polsko. Banku Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 14 Oddział w Łodzi lze kontaktovat na telefonním čísle 42 683 43 35.


Nemůže zaručit správnost informací.

Datum dat: 06/2023