BIC Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Oddział w Warszawie, Warszawa


Název:
BIC:
Město:
PSČ:
Země:
Hledat také pro pobočky banky


BIC / SWIFT:HANDPLPWXXX   Polsko
Název banky:Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Oddział w Warszawie

Země:Polsko

Ulice:ul. Wołoska 22
PSČ:02-675
Město:Warszawa

Telefonní číslo:+48 22 381 73 00
Fax:+48 22 381 73 37

Pobočka:Ano

BIC Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Oddział w Warszawie, Warszawa (Polsko) (kód SWIFT)

Kód BIC pro banku Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Oddział w Warszawie ve městě Warszawa je HANDPLPWXXX. Zkratka BIC znamená 'identifikační kód společnosti' (dříve 'identifikační kód banky'). Je to mezinárodně standardizovaný kód pro identifikaci poboček během platebních převodů. Používají jej úvěrové instituce, brokeři a podobné společnosti po celém světě. Jedinečně identifikuje každého partnera, který se přímo nebo nepřímo účastní platebních převodů. V platebních převodech se kód BIC / SWIFT BIC používá v kombinaci s kódem IBAN (=mezinárodní číslo bankovního účtu). Kód BIC identifikuje banku a kód IBAN identifikuje příslušný účet v dané bance.

Kód IBAN se skládá z následujících částí:

  1. Kód země o velikosti dvou znaků.
  2. Kontrolní číslo o velikosti dvou číslic. To je číslo mezi 02 a 98. Pomocí tohoto kontrolního čísla lze vždy rozpoznat jeden nesprávný znak, téměř vždy rozpoznat jednotlivě přehozené číslice, a dokonce i s několika vážnými chybami je míra rozpoznání stále vysoká.
  3. Řetězec znaků, který identifikuje vlastní účet. Tento řetězec je ve většině zemí čistě číselný. Toto je známé také jako BBAN (= základní číslo bankovního účtu). Ve většině zemí je toto kód banky a číslo účtu.

Pro číslo fiktivního účtu 111111101 a kód banky 22500001 by byl výsledný kód IBAN podobný následujícímu: PL99 2250 0001 1111 1110 1. Kód IBAN se obvykle kvůli čitelnosti rozděluje do bloků po čtyřech znacích. Kód IBAN může mít až 34 znaků, ale ve většině zemí je kratší.

Jak můžete vidět, vlastní kód IBAN již obsahuje kód, který jedinečně identifikuje dotazovanou banku. Například: Pro banku Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Oddział w Warszawie je to 22500001. Z tohoto důvodu není kód BIC (v našem příkladě HANDPLPWXXX) vyžadován pro převody v Evropě. V tomto případě stačí pouze kód IBAN. Další podrobnosti kódu BIC nebo SWIFT jsou vyžadovány pouze pro převody, ve kterých jedna z bank zapojených do transakcí má vedení mimo Evropu a která běží na systému SWIFT.

Kód BIC obsahuje také kód země. Na rozdíl od kódu IBAN nestojí na začátku kódu BIC, ale je na pozicích 5 a 6. Například: Pro kód BIC HANDPLPWXXX je to PL. Kód země v kódu IBAN se v některých případech může lišit od kódu země přidruženého ke kódu BIC, protože se používají rozdílné standardy.

Kód BIC má 8 nebo 11 znaků a neobsahuje své vlastní kontrolní číslo. Kód BIC lze na rozdíl od kódu IBAN zkontrolovat pouze pomocí jeho délky nebo toho, zda je obsažen v adresáři BIC, který je pravidelně aktualizovaný v systému SWIFT. V případě kódu IBAN je ovšem možné pomocí matematického postupu a kontrolního čísla v kódu zkontrolovat, zda je kód formálně správný. Mohou existovat pouze formálně správné kódy IBAN. To, zda zadaný kód IBAN skutečně existuje, může ovšem zodpovědět pouze přidružená banka. Padělané nebo již neexistující kódy IBAN nelze rozpoznat pomocí kontrolního čísla.

Její pobočky jsou banka Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Oddział w Warszawie ve městě Warszawa. Město Warszawa je ovšem v zemi Polsko. Banku Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Oddział w Warszawie lze kontaktovat na telefonním čísle 22 381 73 00.


Nemůže zaručit správnost informací.

Datum dat: 05/2024