BIC Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Toptancılar Sitesi Sivas Şubesi


Název:
BIC:
Město:
PSČ:
Země:
Hledat také pro pobočky banky


BIC / SWIFT:TEBUTRISXXX   Turecko
Název banky:Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Toptancılar Sitesi Sivas Şubesi

Země:Turecko

Ulice:Gültepe Mahallesi İmren Sokak No:3D Merkez 58080 Sivas 58080
Město:Sivas
Stát:Merkez İlçe

Telefonní číslo:+90 850 204 07 06
Fax:+90 216 636 32 60

Pobočka:Ano

BIC Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Toptancılar Sitesi Sivas Şubesi (Turecko) (kód SWIFT)

Kód BIC pro banku Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Toptancılar Sitesi Sivas Şubesi ve městě Sivas je TEBUTRISXXX. Zkratka BIC znamená 'identifikační kód společnosti' (dříve 'identifikační kód banky'). Je to mezinárodně standardizovaný kód pro identifikaci poboček během platebních převodů. Používají jej úvěrové instituce, brokeři a podobné společnosti po celém světě. Jedinečně identifikuje každého partnera, který se přímo nebo nepřímo účastní platebních převodů. V platebních převodech se kód BIC / SWIFT BIC používá v kombinaci s kódem IBAN (=mezinárodní číslo bankovního účtu). Kód BIC identifikuje banku a kód IBAN identifikuje příslušný účet v dané bance.

Kód IBAN se skládá z následujících částí:

  1. Kód země o velikosti dvou znaků.
  2. Kontrolní číslo o velikosti dvou číslic. To je číslo mezi 02 a 98. Pomocí tohoto kontrolního čísla lze vždy rozpoznat jeden nesprávný znak, téměř vždy rozpoznat jednotlivě přehozené číslice, a dokonce i s několika vážnými chybami je míra rozpoznání stále vysoká.
  3. Řetězec znaků, který identifikuje vlastní účet. Tento řetězec je ve většině zemí čistě číselný. Toto je známé také jako BBAN (= základní číslo bankovního účtu). Ve většině zemí je toto kód banky a číslo účtu.

Pro číslo fiktivního účtu 49374016 a kód banky 49374016 by byl výsledný kód IBAN podobný následujícímu: TR99 4937 4016 4937 4016 . Kód IBAN se obvykle kvůli čitelnosti rozděluje do bloků po čtyřech znacích. Kód IBAN může mít až 34 znaků, ale ve většině zemí je kratší.

Kód BIC obsahuje také kód země. Na rozdíl od kódu IBAN nestojí na začátku kódu BIC, ale je na pozicích 5 a 6. Například: Pro kód BIC TEBUTRISXXX je to TR. Kód země v kódu IBAN se v některých případech může lišit od kódu země přidruženého ke kódu BIC, protože se používají rozdílné standardy.

Kód BIC má 8 nebo 11 znaků a neobsahuje své vlastní kontrolní číslo. Kód BIC lze na rozdíl od kódu IBAN zkontrolovat pouze pomocí jeho délky nebo toho, zda je obsažen v adresáři BIC, který je pravidelně aktualizovaný v systému SWIFT. V případě kódu IBAN je ovšem možné pomocí matematického postupu a kontrolního čísla v kódu zkontrolovat, zda je kód formálně správný. Mohou existovat pouze formálně správné kódy IBAN. To, zda zadaný kód IBAN skutečně existuje, může ovšem zodpovědět pouze přidružená banka. Padělané nebo již neexistující kódy IBAN nelze rozpoznat pomocí kontrolního čísla.

Její pobočky jsou banka Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Toptancılar Sitesi Sivas Şubesi ve městě Sivas. Město Sivas je ovšem v zemi Turecko. Banku Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Toptancılar Sitesi Sivas Şubesi lze kontaktovat na telefonním čísle 850 204 07 06.


Nemůže zaručit správnost informací.

Datum dat: 06/2024