BIC Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., T.B.M.M./Ankara Şubesi


Název:
BIC:
Město:
PSČ:
Země:
Hledat také pro pobočky banky


BIC / SWIFT:TCZBTR2AXXX   Turecko
Název banky:Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., T.B.M.M./Ankara Şubesi

Země:Turecko

Ulice:Devlet Mah. Dikmen Cad. Yeni Halkla İlişkile Blok No:1 06543 Çankaya/Ankara 06543
Město:Ankara
Stát:Çankaya

Telefonní číslo:+90 312 417 42 73
Fax:+90 312 417 01 69

Pobočka:Ano

BIC Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., T.B.M.M./Ankara Şubesi (Turecko) (kód SWIFT)

Kód BIC pro banku Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., T.B.M.M./Ankara Şubesi ve městě Ankara je TCZBTR2AXXX. Zkratka BIC znamená 'identifikační kód společnosti' (dříve 'identifikační kód banky'). Je to mezinárodně standardizovaný kód pro identifikaci poboček během platebních převodů. Používají jej úvěrové instituce, brokeři a podobné společnosti po celém světě. Jedinečně identifikuje každého partnera, který se přímo nebo nepřímo účastní platebních převodů. V platebních převodech se kód BIC / SWIFT BIC používá v kombinaci s kódem IBAN (=mezinárodní číslo bankovního účtu). Kód BIC identifikuje banku a kód IBAN identifikuje příslušný účet v dané bance.

Kód IBAN se skládá z následujících částí:

  1. Kód země o velikosti dvou znaků.
  2. Kontrolní číslo o velikosti dvou číslic. To je číslo mezi 02 a 98. Pomocí tohoto kontrolního čísla lze vždy rozpoznat jeden nesprávný znak, téměř vždy rozpoznat jednotlivě přehozené číslice, a dokonce i s několika vážnými chybami je míra rozpoznání stále vysoká.
  3. Řetězec znaků, který identifikuje vlastní účet. Tento řetězec je ve většině zemí čistě číselný. Toto je známé také jako BBAN (= základní číslo bankovního účtu). Ve většině zemí je toto kód banky a číslo účtu.

Pro číslo fiktivního účtu 444435941 a kód banky 44435941 by byl výsledný kód IBAN podobný následujícímu: TR99 4443 5941 4444 3594 1. Kód IBAN se obvykle kvůli čitelnosti rozděluje do bloků po čtyřech znacích. Kód IBAN může mít až 34 znaků, ale ve většině zemí je kratší.

Kód BIC obsahuje také kód země. Na rozdíl od kódu IBAN nestojí na začátku kódu BIC, ale je na pozicích 5 a 6. Například: Pro kód BIC TCZBTR2AXXX je to TR. Kód země v kódu IBAN se v některých případech může lišit od kódu země přidruženého ke kódu BIC, protože se používají rozdílné standardy.

Kód BIC má 8 nebo 11 znaků a neobsahuje své vlastní kontrolní číslo. Kód BIC lze na rozdíl od kódu IBAN zkontrolovat pouze pomocí jeho délky nebo toho, zda je obsažen v adresáři BIC, který je pravidelně aktualizovaný v systému SWIFT. V případě kódu IBAN je ovšem možné pomocí matematického postupu a kontrolního čísla v kódu zkontrolovat, zda je kód formálně správný. Mohou existovat pouze formálně správné kódy IBAN. To, zda zadaný kód IBAN skutečně existuje, může ovšem zodpovědět pouze přidružená banka. Padělané nebo již neexistující kódy IBAN nelze rozpoznat pomocí kontrolního čísla.

Její pobočky jsou banka Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., T.B.M.M./Ankara Şubesi ve městě Ankara. Město Ankara je ovšem v zemi Turecko. Banku Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., T.B.M.M./Ankara Şubesi lze kontaktovat na telefonním čísle 312-417 42 73.


Nemůže zaručit správnost informací.

Datum dat: 06/2024