BIC BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft Filiale Klagenfurt-Rosentalerstraße


Název:
BIC:
Město:
PSČ:
Země:
Hledat také pro pobočky banky


BIC / SWIFT:BAWAATWWXXX   Rakousko
Název banky:BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft Filiale Klagenfurt-Rosentalerstraße

Země:Rakousko

Ulice:Rosentalerstraße 138
PSČ:9020
Město:Klagenfurt
Stát:Kärnten

Telefonní číslo:+43 (0)59905 691100
Fax:+43 (0)59905 691119

Pobočka:Ano

BIC BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft Filiale Klagenfurt-Rosentalerstraße (Rakousko) (kód SWIFT)

Kód BIC pro banku BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft Filiale Klagenfurt-Rosentalerstraße ve městě Klagenfurt je BAWAATWWXXX. Zkratka BIC znamená 'identifikační kód společnosti' (dříve 'identifikační kód banky'). Je to mezinárodně standardizovaný kód pro identifikaci poboček během platebních převodů. Používají jej úvěrové instituce, brokeři a podobné společnosti po celém světě. Jedinečně identifikuje každého partnera, který se přímo nebo nepřímo účastní platebních převodů. V platebních převodech se kód BIC / SWIFT BIC používá v kombinaci s kódem IBAN (=mezinárodní číslo bankovního účtu). Kód BIC identifikuje banku a kód IBAN identifikuje příslušný účet v dané bance.

Kód IBAN se skládá z následujících částí:

  1. Kód země o velikosti dvou znaků.
  2. Kontrolní číslo o velikosti dvou číslic. To je číslo mezi 02 a 98. Pomocí tohoto kontrolního čísla lze vždy rozpoznat jeden nesprávný znak, téměř vždy rozpoznat jednotlivě přehozené číslice, a dokonce i s několika vážnými chybami je míra rozpoznání stále vysoká.
  3. Řetězec znaků, který identifikuje vlastní účet. Tento řetězec je ve většině zemí čistě číselný. Toto je známé také jako BBAN (= základní číslo bankovního účtu). Ve většině zemí je toto kód banky a číslo účtu.

Pro číslo fiktivního účtu 975301981 a kód banky 14000 by byl výsledný kód IBAN podobný následujícímu: AT99 1400 0975 3019 81. Kód IBAN se obvykle kvůli čitelnosti rozděluje do bloků po čtyřech znacích. Kód IBAN může mít až 34 znaků, ale ve většině zemí je kratší.

Jak můžete vidět, vlastní kód IBAN již obsahuje kód, který jedinečně identifikuje dotazovanou banku. Například: Pro banku BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft Filiale Klagenfurt-Rosentalerstraße je to 14000. Z tohoto důvodu není kód BIC (v našem příkladě BAWAATWWXXX) vyžadován pro převody v Evropě. V tomto případě stačí pouze kód IBAN. Další podrobnosti kódu BIC nebo SWIFT jsou vyžadovány pouze pro převody, ve kterých jedna z bank zapojených do transakcí má vedení mimo Evropu a která běží na systému SWIFT.

Kód BIC obsahuje také kód země. Na rozdíl od kódu IBAN nestojí na začátku kódu BIC, ale je na pozicích 5 a 6. Například: Pro kód BIC BAWAATWWXXX je to AT. Kód země v kódu IBAN se v některých případech může lišit od kódu země přidruženého ke kódu BIC, protože se používají rozdílné standardy.

Kód BIC má 8 nebo 11 znaků a neobsahuje své vlastní kontrolní číslo. Kód BIC lze na rozdíl od kódu IBAN zkontrolovat pouze pomocí jeho délky nebo toho, zda je obsažen v adresáři BIC, který je pravidelně aktualizovaný v systému SWIFT. V případě kódu IBAN je ovšem možné pomocí matematického postupu a kontrolního čísla v kódu zkontrolovat, zda je kód formálně správný. Mohou existovat pouze formálně správné kódy IBAN. To, zda zadaný kód IBAN skutečně existuje, může ovšem zodpovědět pouze přidružená banka. Padělané nebo již neexistující kódy IBAN nelze rozpoznat pomocí kontrolního čísla.

Její pobočky jsou banka BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft Filiale Klagenfurt-Rosentalerstraße ve městě Klagenfurt. Město Klagenfurt je ovšem v zemi Rakousko. Banku BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft Filiale Klagenfurt-Rosentalerstraße lze kontaktovat na telefonním čísle 059905/691100.


Nemůže zaručit správnost informací.

Datum dat: 06/2024