BIC Raiffeisenbank Attersee-Nord eGen Zws.Weyregg am Attersee


Název:
BIC:
Město:
PSČ:
Země:
Hledat také pro pobočky banky


BIC / SWIFT:RZOOAT2L608   Rakousko
Název banky:Raiffeisenbank Attersee-Nord eGen Zws.Weyregg am Attersee

Země:Rakousko

Ulice:Weyregger Straße 67
PSČ:4852
Město:Weyregg am Attersee
Stát:Oberösterreich

Telefonní číslo:+43 (0)7662 4211
Fax:+43 (0)5999 3490944131

Pobočka:Ano

BIC Raiffeisenbank Attersee-Nord eGen Zws.Weyregg am Attersee (Rakousko) (kód SWIFT)

Kód BIC pro banku Raiffeisenbank Attersee-Nord eGen Zws.Weyregg am Attersee ve městě Weyregg am Attersee je RZOOAT2L608. Zkratka BIC znamená 'identifikační kód společnosti' (dříve 'identifikační kód banky'). Je to mezinárodně standardizovaný kód pro identifikaci poboček během platebních převodů. Používají jej úvěrové instituce, brokeři a podobné společnosti po celém světě. Jedinečně identifikuje každého partnera, který se přímo nebo nepřímo účastní platebních převodů. V platebních převodech se kód BIC / SWIFT BIC používá v kombinaci s kódem IBAN (=mezinárodní číslo bankovního účtu). Kód BIC identifikuje banku a kód IBAN identifikuje příslušný účet v dané bance.

Kód IBAN se skládá z následujících částí:

  1. Kód země o velikosti dvou znaků.
  2. Kontrolní číslo o velikosti dvou číslic. To je číslo mezi 02 a 98. Pomocí tohoto kontrolního čísla lze vždy rozpoznat jeden nesprávný znak, téměř vždy rozpoznat jednotlivě přehozené číslice, a dokonce i s několika vážnými chybami je míra rozpoznání stále vysoká.
  3. Řetězec znaků, který identifikuje vlastní účet. Tento řetězec je ve většině zemí čistě číselný. Toto je známé také jako BBAN (= základní číslo bankovního účtu). Ve většině zemí je toto kód banky a číslo účtu.

Pro číslo fiktivního účtu 160493125 a kód banky 34608 by byl výsledný kód IBAN podobný následujícímu: AT99 3460 8160 4931 25. Kód IBAN se obvykle kvůli čitelnosti rozděluje do bloků po čtyřech znacích. Kód IBAN může mít až 34 znaků, ale ve většině zemí je kratší.

Jak můžete vidět, vlastní kód IBAN již obsahuje kód, který jedinečně identifikuje dotazovanou banku. Například: Pro banku Raiffeisenbank Attersee-Nord eGen Zws.Weyregg am Attersee je to 34608. Z tohoto důvodu není kód BIC (v našem příkladě RZOOAT2L608) vyžadován pro převody v Evropě. V tomto případě stačí pouze kód IBAN. Další podrobnosti kódu BIC nebo SWIFT jsou vyžadovány pouze pro převody, ve kterých jedna z bank zapojených do transakcí má vedení mimo Evropu a která běží na systému SWIFT.

Kód BIC obsahuje také kód země. Na rozdíl od kódu IBAN nestojí na začátku kódu BIC, ale je na pozicích 5 a 6. Například: Pro kód BIC RZOOAT2L608 je to AT. Kód země v kódu IBAN se v některých případech může lišit od kódu země přidruženého ke kódu BIC, protože se používají rozdílné standardy.

Kód BIC má 8 nebo 11 znaků a neobsahuje své vlastní kontrolní číslo. Kód BIC lze na rozdíl od kódu IBAN zkontrolovat pouze pomocí jeho délky nebo toho, zda je obsažen v adresáři BIC, který je pravidelně aktualizovaný v systému SWIFT. V případě kódu IBAN je ovšem možné pomocí matematického postupu a kontrolního čísla v kódu zkontrolovat, zda je kód formálně správný. Mohou existovat pouze formálně správné kódy IBAN. To, zda zadaný kód IBAN skutečně existuje, může ovšem zodpovědět pouze přidružená banka. Padělané nebo již neexistující kódy IBAN nelze rozpoznat pomocí kontrolního čísla.

Její pobočky jsou banka Raiffeisenbank Attersee-Nord eGen Zws.Weyregg am Attersee ve městě Weyregg am Attersee. Město Weyregg am Attersee je ovšem v zemi Rakousko. Banku Raiffeisenbank Attersee-Nord eGen Zws.Weyregg am Attersee lze kontaktovat na telefonním čísle 07662/4211.


Nemůže zaručit správnost informací.

Datum dat: 10/2023